Rozmiar czcionki
Kontrast

Dzieci w wieku przedszkolnym

OFERTA  PORADNI DLA PRZEDSZKOLI

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2 do 6 lat.

 • Diagnoza rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.

 • Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka.

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy o typie afazji, dzieci jąkających się i z wadami wymowy.

 • Terapia psychologiczna – rodzinna.

 • Mediacje rodzinne.

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne rozwijające słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę.

 • Porady dla rodziców.

 • Obserwacje dzieci na terenie przedszkola.


Propozycje tematów spotkań z rodzicami dzieci przedszkolnych (oferta dla przedszkoli):

  1. Wyzwania dla dzieci i rodziców związane z adaptacją w nowym miejscu (przedszkolu, szkole).

  2. Czy możliwe jest wychowanie bezstresowe. O konieczności stawiania granic. Jak nie wpaść w pułapkę nadopiekuńczości.

  3.   Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

  4.  Jak pomoc dziecku nieśmiałemu.

  5.   Dziecięce lęki.

  6.  Dojrzałość szkolna dziecka.

  7. Jak dbać o rozwój mowy i języka dziecka.

  8. Jak rozpoznawać i zapobiegać ryzyku wczesnych trudności w nauce czytania i pisania.

  9. Jak rozpoznawać i zapobiegać ryzyku wczesnych trudności w nauce matematyki.

  10. Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym.

  11.  Co zrobić, gdy pojawia się drugie dziecko w rodzinie.

  12.  Jak przygotować dziecko do szkoły – sfera ruchowa i językowa.

  13. Jak bawić się z dzieckiem, przy okazji stymulując jego rozwój.


  Oferta dla nauczycieli przedszkoli:

  1.  Szkolenie na temat: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci (dziecko nadpobudliwe, agresywne, wycofane).

  2.    Szkolenie na temat: Ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym – rozpoznawanie, metody pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

  3.   Szkolenie na temat: Stymulowanie rozwoju myślenia matematycznego, pod kątem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości do uczenia się matematyki.

  4.     Szkolenie na temat: Obserwacja i wspieranie rozwoju mowy dziecka.

  5.     Szkolenie na temat: Jak organizować efektywną współpracę z rodzicami – budowanie dobrych relacji w kontaktach nauczycieli z rodzicami.

  6.    Szkolenie na temat: Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym.

  7.    Szkolenie na temat: Zaburzenia integracji sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

  8.    Szkolenie na temat: Opóźniony rozwój mowy dziecka – zasady postępowania.

  9.     Warsztaty z emisji głosu.

  10. Współdziałanie i doradztwo w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

  ·        Pomoc diagnostyczna w zakresie trudniejszych przypadków.

  ·        Pomoc w zakresie doboru form i metod pracy ukierunkowanych na stymulację rozwoju poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka.

  ·        Pomoc w tworzeniu dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET).

  ·        Konsultacje dla nauczycieli – dyżury doradcze (na przykład dotyczące trudnych zachowań dzieci).