Rozmiar czcionki
Kontrast

Rejon

OPIEKĄ OBEJMUJEMY:
Małe dzieci nie uczęszczające jeszcze do żadnej placówki, a mieszkające w rejonie działania naszej Poradni.

Dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z:

 • os. Czecha
 • os. Lecha
 • os. Rusa
 • os. Tysiąclecia,
 • os. Przemysława
 • os. Stare Żegrze
 • os. Orła Białego
 • Polanka
 • Antoninek
 • Krzesiny
 • Szczepankowo

NUMERY PLACÓWEK:

Przedszkola: 4, 6, 20, 21, 53, 68, 73, 85, 93, 144, 150, 160, 161, 178, 186, 192, Przedszkole Horyzonty, Przedszkole Dawid oraz przedszkola prywatne z rejonu naszej Poradni

Szkoły Podstawowe: 6, 47, 50, 51, 55, 56, 61, 64, 87, SP Sióstr Urszulanek,  Prywatna SP Polsko - Angielska ul. Piwna, SP im. Króla Dawida, SP Skrzydła, SP Horyzonty, SP Anglojęzyczna PBIS ul. Darzyborska oraz inne prywatne szkoły z rejonu naszej Poradni

Szkoły ponadpodstawowe: XXXIX LO Sióstr Urszulanek, LO Marii Magdaleny, LO III, LO XVI, LO XVII, LO Mistrzostwa Sportowego, LO im. Króla Dawida
 

PODZIAŁ PLACÓWEK
  Nazwa placówki Psycholog Pedagog
  Przedszkole nr 4 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 6 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 20 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 21 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 53 Katarzyna Matkowska Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 68 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 73 Katarzyna Matkowska Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 85 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 93 Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 144 Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 150 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 160 Dominika Kuster - Bednarek Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 161 Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 178 Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkole nr 186 Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkola Pryw. Antoninek Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkola Pryw. Polanka  Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkola Pryw. Szczepankowo Paula Rosik Anna Wydmuch
  Przedszkola Pryw. Kobyle Pole Paula Rosik Anna Wydmuch
       
  Nazwa placówki Psycholog Pedagog
  Szkoła Podstawowa nr 6 kl.0-3 Agnieszka Kaszyńska  Anna Wydmuch
  Szkoła Podstawowa nr 6 kl.4-8 Agnieszka Kaszyńska Joanna Moder
  Szkoła Podstawowa nr 47 Monika Domska - Brzozowska Wiesława Pfeiffer
  Szkoła Podstawowa nr 50 Dominika Król Joanna Moder
  Szkoła Podstawowa nr 51 Monika Domska - Brzozowska Anna Wydmuch
  Szkoła Podstawowa nr 55 Dominika Kuster - Bednarek Wiesława Pfeiffer
  Szkoła Podstawowa nr 56 Agnieszka Kaszyńska Wiesława Pfeiffer
  Szkoła Podstawowa nr 61 Dominika Kuster - Bednarek Wiesława Pfeiffer
  Szkoła Podstawowa nr 64 Dominika Kuster - Bednarek Joanna Moder
  Szkoła Podstawowa nr 87 i P. nr 192 Dominika Król Anna Wydmuch
  Piwna Dominika Król Joanna Moder
  Darzyborska Dominika Król Joanna Moder
  Króla Dawida SP i przedszkole Dominika Król Joanna Moder
  Horyzonty SP i przedszkole Paula Rosik Joanna Moder
  Skrzydła SP Monika Domska - Brzozowska Joanna Moder
  SP ss Urszulanek Dominika Król Mirosław Kaczyński
       
   Nazwa placówki  Psycholog  Pedagog
  LO Króla Dawida Agnieszka Kaszyńska Wiesława Pfeiffer
  LO im. Św. Marii Magdaleny Monika Domska - Brzozowska Wiesława Pfeiffer
  LO XVI Agnieszka Kaszyńska Wiesława Pfeiffer
  LO III  i LO MS Monika Domska - Brzozowska Wiesława Pfeiffer
  LO XVII Monika Domska - Brzozowska Wiesława Pfeiffer
  LO XXXIX ss. Urszulanek Agnieszka Kaszyńska

Wiesława Pfeiffer