Rozmiar czcionki
Kontrast

System przyjęć

Informacja ogólna:

1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek należących do rejonu działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli mieszkają w rejonie poradni.
2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.
4. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie lekarskie.
5. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
6. Po złożeniu wymaganych dokumentów (patrz: opinie, orzeczenia) w sekretariacie, rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia – sprawdź, co zrobić, aby uzyskać stosowny dokument.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: