Rozmiar czcionki
Kontrast

O nas

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i logopedów z wieloletnim doświadczeniem, oferującym pomoc i współpracę rodzicom i nauczycielom, w zakresie tworzenia optymalnych warunków rozwoju, wychowania oraz nauki dzieci i młodzieży.
Szczególnym obszarem naszych zainteresowań jest problematyka dziecka z ADHD, mediacje rodzinne, specyficzne trudności w nauce, dojrzałość szkolna.

ZAPRASZAMY:

Dzieci i młodzież, które:

 • mają trudności w nauce;
 • mają kłopoty w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi;
 • chcą rozwijać swoje uzdolnienia;
 • poszukują pomocy w zaplanowaniu dalszej edukacji i wyborze zawodu;
 • przeżywają problemy emocjonalne, słabo radzą sobie ze stresem;
 • chcą lepiej kierować swoim zachowaniem, skuteczniej się uczyć, rozpoznać swoje mocne i słabe strony.

Rodziców, którzy:

 • doświadczają trudności w relacjach ze swoimi dziećmi;
 • chcą pomóc dziecku w rozwijaniu jego zdolności, przezwyciężaniu ograniczeń rozwojowych, problemów w nauce;
 • poszukują drogi edukacyjnej dla swojego dziecka;
 • mają problemy rodzinne, osobiste, przeżywają kryzys.

Nauczycieli, którzy:

 • chcą skutecznie pracować ze swoimi uczniami, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby;
 • poszukują odpowiednich metod pracy z grupą;
 • potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami zawodowymi i osobistymi.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PPP NR 8

MIROSŁAW  KACZYŃSKI

Pedagog (studia na UAM w Poznaniu). Studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki.
Dyrektor PPP Nr 8 od marca 2008r. Wcześniej wieloletnia praca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi zajmującej się problemami dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 

MONIKA DOMSKA-BRZOZOWSKA

psycholog kliniczny, mediator rodzinny,
koordynator procedury Niebieskiej Karty z ramienia oświaty,
szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE).

Zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży,
 • terapią indywidualną,
 • terapią rodzin,
 • diagnozą i terapią dzieci nadpobudliwych psychruchowo. Prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem ADHD.

AGNIESZKA KASZYŃSKA

psycholog, doradca zawodowy

Zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną (osobowości, procesów poznawczych);
 • terapią psychologiczną;
 • terapią EEG Biofeedback;
 • doradztwem zawodowym (diagnoza predyspozycji zawodowych).

KATARZYNA KOZIELSKA

logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuje się:
terapią logopedyczną dzieci przedszkolnych i szkolnych z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, niedosłuchem, jąkaniem, zaburzonym słuchem fonematycznym. Prowadzi też warsztaty z podstaw emisji głosu dla nauczycieli.

KATARZYNA MATKOWSKA

psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny

zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną;
 • terapią pedagogiczną.

JOANNA MODER

pedagog - terapeuta

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną (głównie uczniów szkół podstawowych) oraz terapią trudności szkolnych, w tym specyficznych - dysleksja, dysortografia. Prowadzi trening ortograficzny dla uczniów klas IV - VI (zajęcia grupowe). Prowadzi badania dojrzałości szkolnej. Udziela porad i konsultacji dotyczących nauki własnej ucznia (organizacji, metod efektywnego uczenia się) oraz pracy samokształceniowej w zakresie łagodzenia specyficznych trudności w nauce. Prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu przy użyciu programu komputerowego "Platforma badań zmysłów".

ANNA OLCZAK – STAWICKA

psycholog, mediator rodzinny

Specjalista w zakresie:

 • nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
 • terapii rodzinnej i indywidualnej;
 • poradnictwa i Edukacji w zakresie seksuologii;
 • mediacji rodzinnych.

WIESŁAWA PFEIFFER

pedagog

Zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży;
 • terapią pedagogiczną;
 • terapią EEG Biofeedback.

ANNA WYDMUCH

pedagog, logopeda, terapeuta trudności szkolnych,
szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE).

Zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży (przede wszystkim przyczyn specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce oraz dojrzałości szkolnej),
 • terapią logopedyczną,
 • terapią pedagogiczną (korekcyjno - kompensacyjną, w szczególności rozwijającą funkcje słuchowo - językowe).

Opieką obejmuje przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym.