Rozmiar czcionki
Kontrast

Warto wiedzieć

SZANOWNI RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

Od 15 września 2017 r obowiązuje nowe rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie – DZ.U. 2017 poz.1743.
Również od 1 września 2017r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – DZ. U. 2017, poz. 1616.

 

Artykuły, które warto przeczytać:

Przydatne w pracy z dzieckiem / uczniem: