Rozmiar czcionki
Kontrast

System przyjęć

Informacja ogólna:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.09.2022r. nastąpiła zmiana systemu przyjęć do PPP Nr 8.

W celu umówienia wizyty w Poradni prosimy rodziców/opiekunów prawnych o kontakt telefoniczny ze specjalistą przypisanym do placówki oświatowej, do której uczęszcza Państwa dziecko. Wykaz psychologów i pedagogów przypisanych przedszkolom i szkołom znajduje się w zakładce: Rejon. Placówki są również wypisane przy nazwiskach specjalistów poniżej.

W przypadku trudności z połączeniem, prosimy o wysłanie smsa lub kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni tel. 61 670 40 39.

Harmonogram dyżurów telefonicznych:

Psycholodzy:

MONIKA DOMSKA - BRZOZOWSKA  tel. 532 453 005  od 13 maja: wtorek 11.00 - 13.00 i czwartek 8.00 - 10.00  (SP 47, SP 51, SP Skrzydła, LO III, LO MS, LO XVII, LO MM)

AGNIESZKA KASZYŃSKA  tel. 532 452 002   poniedziałek   8.00 - 12.00  (SP 6, SP 50, SP 56, LO XVI, LO ss. Urszulanek, LO Króla Dawida)

DOMINIKA KUSTER - BEDNAREK  tel. 532 452 008   wtorek   8.00 - 11.00  (Przedszkola: 4, 6, 20, 21, 68, 85, 150, 160, SP 55, SP 61, SP 64)

DOMINIKA KRÓL  tel. 532 452 007   środa  9.00 - 12.00  (Przedszkole 192, SP 50, SP 87, SP Piwna, SP i Przedszkole Darzyborska PBIS, SP i Przedszkole Króla Dawida, SP ss. Urszulanek)

PAULA ROSIK   tel. 538 135 197  czwartek  8.00 - 11.00  (SP i Przedszkole Horyzonty, Przedszkola: 53, 73, 93, 144, 161, 178, 186 oraz wszystkie przedszkola prywatne z rejonu działania Poradni)

Pedagodzy:

JOANNA MODER   tel. 532 453 006    wtorek   10.00 - 14.00  (SP 6 klasy 4-8, SP 50, SP 64, SP Piwna, SP I Przedszkole Darzyborska, SP I Przedszkole Króla Dawida, SP i Przedszkole Horyzonty i Skrzydła)

WIESŁAWA PFEIFFER   tel. 532 452 001   środa   8.00 - 12.00  (SP 47, SP 55, SP 56, SP 61, LO III, LO XVI, LO XVII, LO MM, LO MS, LO ss. Urszulanek, LO Króla Dawida)

ANNA WYDMUCH  tel. 532 452 004   czwartek    8.30 - 12.00  ( SP 6 klasy 1-3, SP 51, SP 87, SP ss. Urszulanek, wszystkie przedszkola)

Logopeda:

KATARZYNA KOZIELSKA  tel. 532 452 003   wtorek  8.30 - 11.00  (wszystkie placówki)

1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek należących do rejonu działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli mieszkają w rejonie poradni.
2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie lekarskie.
4. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście (telefonicznie).
5. Po telefonicznym umówieniu spotkania w poradni, rodzic lub rodzic z dzieckiem przychodzi na nie, przynosząc wymagane dokumenty medyczne i szkolne (arkusz informacji o uczniu ze szkoły, świadectwa szkolne, zeszyty szkolne). 

W przypadku, gdy zgłaszanym problemem są trudności w czytaniu i pisaniu, konieczne jest wykluczenie u dziecka/ucznia wad wzroku i słuchu (na podstawie przedstawionych badań lekarskich). 

W sprawach związanych z indywidualnym nauczaniem, opartym na zaświadczeniu od lekarza psychiatry, prosimy kontaktować się z psychologiem Poradni przypisanym placówce, do której uczęszcza dziecko.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia – sprawdź, co zrobić, aby uzyskać stosowny dokument.

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: